Aktualności

II Powstanie Śląskie

20.8.2020

APEL PAMIĘCI odczytany w dniu 21 sierpnia 2020 roku

Polacy, Ślązacy, Rudzianie! Rodziny i potomkowie powstańców śląskich!

Stajemy dziś do apelu ku czci bohaterów trzech niepodległościowych zrywów w latach 1919–1921, którzy walczyli, bo chcieli, by Górny Śląsk należał do Polski. Zebraliśmy się, aby oddać hołd bohaterom, którzy 100 lat temu czynem i własną krwią odważyli się przypomnieć dzieje tej ziemi i postanowili walczyć o polskość Górnego Śląska. Duch polski w Ślązakach nigdy nie zaginął. Po I wojnie światowej udało się odtworzyć państwo Polskie, w czym aktywnie uczestniczyli Ślązacy, ofiarnie budując nowe granice. Przywołajmy więc trzy powstania śląskie,
z których drugie wybuchło w nocy z 19 na 20 sierpnia 1920 roku, w czasie, gdy ojczyzna nasza zmagała się z najazdem wojsk bolszewickich. Przywołajmy pamięć tego ważnego dla Górnego Śląska wydarzenia, które miało ogromny wpływ na historię całego regionu. Stajemy z pochyloną głową, pełni zadumy i skupienia do apelu, wspominając poległych powstańców i ich rodziny, twórców i działaczy polskich organizacji wojskowych i plebiscytowych, dowódców oraz ludność cywilną i górników, którzy nie ugięli się i nie przestraszyli niemieckiego wroga.


Wzywam Was, wszystkich Powstańców Śląskich, walczących w latach 1919–1921.

STAŃCIE DO APELU!

CHWAŁA BOHATEROM!

Wzywam działaczy Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska, którzy stanowili główną siłę zbrojną w powstaniach śląskich w latach 1919–1921. Wzywam twórców Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska: Józefa Grzegorzka, Maksymiliana Iksala oraz Alfonsa Zgrzebnioka.

STAŃCIE DO APELU!

CHWAŁA BOHATEROM!

Przyzywam Was, Powstańców oraz działaczy I Powstania Śląskiego, walczących o przyłączenie ziemi śląskiej do Polski.

STAŃCIE DO APELU!

CHWAŁA BOHATEROM!

Ciebie wzywam, Wojciechu Korfanty, który 20 lutego 1920 roku stanąłeś na czele Polskiego Komisariatu Plebiscytowego. Wzywam pozostałych działaczy Polskiego Komisariatu Plebiscytowego, którzy swą pracę oddali sprawie polskiej: Józefa Biniszkiewicza, Józefa Rymera i Konstantego Wolnego.

STAŃCIE DO APELU!

CHWAŁA BOHATEROM!

Wzywam kapitana Jana Wyglendę, dowódcę bitwy o Godów, który wraz ze swym oddziałem mężnie walczył z przeważającymi siłami Grenzschutzu.

STAŃCIE DO APELU!

CHWAŁA BOHATEROM!

Was wzywam, górnicy z kopalni ,,Mysłowice”, którzy 15 sierpnia 1919 roku ponieśliście śmierć od niemieckich kul, żądając zaległych wypłat podczas strajku.

STAŃCIE DO APELU!

CHWAŁA BOHATEROM!

Wzywam Ciebie, pułkowniku Macieju Mielżyński, który jako dowódca stanąłeś na czele Naczelnej Komendy Wojsk Powstańczych.

STAŃCIE DO APELU!

CHWAŁA BOHATEROM!

Wzywam poległych i weteranów, którzy w dniach od 21 maja do 26 maja 1921 roku walczyli w bitwie o Górę św. Anny. Wzywam Was, pułkowniku Franciszku Rataju oraz podporuczniku Walenty Fojkisie, którzy prowadziliście swych podkomendnych do zwycięstwa.

STAŃCIE DO APELU!

CHWAŁA BOHATEROM!

Was wzywam, bohaterów bitwy o Kędzierzyn, którzy mimo porażki dzielnie stawialiście opór wrogowi. Wzywam Was, kapitanie Pawle Cymsie, pułkowniku Janie Lortzu oraz Józefie Wydro, którzy w początkowej fazie bitwy odnieśliście zwycięstwo.

STAŃCIE DO APELU!

CHWAŁA BOHATEROM!

Wzywam Ciebie, kapitanie Robercie Oszku, który wraz ze swymi marynarzami brałeś udział w walkach w trakcie III Powstania Śląskiego.

STAŃCIE DO APELU!

CHWAŁA BOHATEROM!

Wzywam Ciebie, majorze Janie Ludygo-Laskowski, dowódco I Dywizji Wojsk Powstańczych, który przyczyniłeś się do sukcesu II Powstania Śląskiego, oraz kierowałeś działaniami oddziałów powstańczych III Powstania Śląskiego odnosząc wiele sukcesów.

STAŃCIE DO APELU!

CHWAŁA BOHATEROM!

Wzywam Was, Powstańców, spoczywających na cmentarzu w Wirku: Alojzy Baumie, Edwardzie Hermanie, Pawle Myszorze, Augustynie Pietrońcu, Józefie Szczotko, Franciszku Szmajduchu, Alfonsie Szymiczku, Maksymilianie Tomasie.

STAŃCIE DO APELU!

CHWAŁA BOHATEROM!

Wołam Was, Powstańców z pozostałych dzielnic Rudy Śląskiej: Bielszowic, Bykowiny, Chebzia, Czarnego Lasu, Goduli, Halemby, Kochłowic, Nowego Bytomia, Orzegowa, Rudy, spoczywających na rudzkich cmentarzach, oraz bohaterów Powstań Śląskich pozostających na zawsze bezimiennych.

STAŃCIE DO APELU! CHWAŁA BOHATEROM!

Pamięć o Was przeniesiemy przez pokolenia.

CHWAŁA BOHATEROM! CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!


Muzeum zadbało o miejsca pamięci i groby powstańców śląskich na rudzkich cmentarzach. 

powrót