Biblioteka czynna we wtorki od 10:00 - 18:00 i czwartki od 9:00 - 16:00

Biblioteka gromadzi literaturę naukową i popularnonaukową związaną tematycznie z dziedzinami reprezentowanymi w Muzeum. Są to wydawnictwa z zakresu historii, sztuki, ochrony zabytków, etnografii, etnologii, archeologii, także z zakresu numizmatyki, kolekcjonerstwa, muzeologii i wystawiennictwa.

Szczególnie bogate są zbiory dotyczące Rudy Śląskiej, miast jej przyległych oraz całego regionu górnośląskiego.

Interesujący fragment zbiorów stanowią tzw. regionalia. Są to prace niepublikowane (maszynopisy, rękopisy), m.in. Jana Stefana Dworaka, dotyczące historii i przemysłu poszczególnych dzielnic Rudy Śląskiej oraz osób blisko związanych z naszym miastem.

Księgozbiór jest dostępny dla wszystkich - wyłącznie w czytelni.

Serdecznie zapraszamy!