WAKACJE Z MUZEUM II

14.7.2017

                                                             PLAN WAKACJI Z MUZEUM II

                                                                     28 VIII - 01 IX 2017r.

 

28 VIII DZIEŃ W MUZEUM                                                                 

Zajęcia stacjonarne: zwiedzanie wystaw muzealnych,

warsztaty edukacyjne, zabawy ruchowe.

29 VIII ŁYK ENERGII                                                     

Zwiedzanie Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych,

spacer oraz zabawa na placu zabaw znajdującym się na terenie Śląskiego Ogrodu

Botanicznego w Mikołowie (Sośnia Góra).

30 VIII TYCHY Z HISTORIĄ W TLE                                 

Zwiedzanie Muzeum Śląskiego Września w Tychach,

spacer nad jeziorem Paprocany.

31 VIII WEHIKUŁ CZASU                                                                                        

Podróż do malowniczego Zespołu Pałacowo-Parkowego z końca XIX wieku,

a następnie do renesansowego zamku w Chudowie z XVI wieku.

01 IX ELKĄ DO STARKI I STARZIKA                                         

Wizyta w Górnośląskim Parku Etnograficznym w Chorzowie,

udział w warsztatach "Po co starzik i starka mają tarka", przejazd Elką

                                         


powrót