Pracownicy Muzeum systematycznie gromadzą przedmioty dokumentujące historię oraz kulturę Rudy Śląskiej i jej mieszkańców. Pozyskane muzealia dokumentują w różnej formie dzieje Bielszowic, Bykowiny, Chebzia, Czarnego Lasu, Goduli, Halemby, Kochłowic, Nowego Bytomia, Orzegowa, Rudy, Wirka, Nowej Wsi.

W kolekcji znajdują się pisma urzędowe, dokumenty stowarzyszeń, instytucji i osób prywatnych, korespondencja, mapy, afisze, dyplomy, pocztówki, książki, zdjęcia. Oprócz archiwaliów posiadamy sztandary, porcelanę, zegary, medale i meble.

Muzeum posiada również zbiory etnograficzne, w tym stroje, narzędzia, przedmioty codziennego użytku. Stale uzupełniamy kolekcję prac plastycznych artystów zaliczanych do kręgu twórców nieprofesjonalnych. W zbiorach posiadamy również obrazy, grafikę i rzeźbę zawodowych artystów plastyków, związanych z Rudą Śląską.

Nasze zbiory nie ograniczają się wyłącznie do obszaru zamkniętego w granicach Rudy Śląskiej - posiadamy także zabytki odzwierciedlające dzieje całego regionu Górnego Śląska z okresu panowania zarówno niemieckiej, jak i polskiej administracji.


Co warto wiedzieć o zbiorach?

Zgromadziliśmy duży i ciekawy zbiór sztandarów i proporców pochodzących z XIX i XX wieku. Najstarszy z nich, datowany na rok 1894, należał do Ewangelickiego Związku Mężczyzn i Młodzieży Męskiej, działającego przy parafii ewangelicko-augsburskiej w Wirku (Antonienhütte). W naszych zbiorach mamy między innymi sztandar Kopalni Karol z 1899 roku i Kopalni Pokój z 1913 roku. Zgromadziliśmy kolekcję listów związanych z rodem Ballestremów, wśród nich list Karola Goduli- postaci owianej legendą i ważnej dla Rudy; bogaty zbiór pamiątek po Antonim Sieroniu, działaczu reprezentującym polski ruch narodowy. Osoby zainteresowane produkcją porcelany na Górnym Śląsku zobaczą u nas przykłady wyrobów porcelanowych wyprodukowanych w Hucie Franciszka w Bykowinie. Posiadamy zbiory kartograficzne, pięknie zdobione mapy, obrazujące obszar Śląska. Wśród nich mapy opracowane przez Martina Helwiga i Tobiasa Konrada Lottera. W naszych zbiorach znajdują się również mapy pokładowe kopalń, mapy z okresy plebiscytu na Górnym Śląsku w 1921 roku. Zgromadziliśmy interesujący zespół pocztówek i zdjęć.