Ruda Śląska - dzieje wspólnoty miejskiej

29.10.2015Zapraszamy do zwiedzania zmodernizowanej przy wsparciu Ministerstwa Kultury  i Dziedzictwa Narodowego wystawy stałej „Ruda Śląska - dzieje wspólnoty miejskiej”. Celem ekspozycji jest syntetyczne przedstawienie tych elementów życia społeczno-gospodarczego, które wpłynęły na ukształtowanie się wspólnoty miejskiej na obszarze Rudy Śląskiej. Wystawa uwzględnia specyfikę miasta, którego centrum administracyjne powstało  i kształtuje wspólny wizerunek miejscowości dopiero od połowy XX wieku.
 
 Ekspozycja została oparta na zbiorach własnych Muzeum oraz plastycznych prezentacjach (repliki broni, strojów ludowych, kopie dokumentów, fotografii i map). Muzealia zostały umieszczone w nowoczesnych gablotach, co zdecydowanie podniosło walory ekspozycyjne prezentowanych przedmiotów. Wystawa została podzielona na 14 przestrzeni ekspozycyjnych prezentujących zwarte tematycznie części.

Zadanie „Ruda Śląska – dzieje wspólnoty miejskiej” obejmujące modernizację wystawy stałej Muzeum realizuje w ramach programu: dziedzictwo kulturowe – priorytet: Wspierania działań muzealnych – modernizacje wystaw stałych. Zadanie realizowane ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 2015

Dofinansowano ze Środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowegopowrót