Konserwacja eksponatów

27.11.2018

Informujemy, że w 2018 roku Muzeum Miejskie im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej zrealizowało projekt „Konserwacja eksponatów z przeznaczeniem na nową ekspozycje stałą
pn. Czas to pieniądz. Historia cywilizacji i ekonomii na przykładzie Rudy Śląskiej”.

Środki na ten cel Muzeum pozyskało w ramach programu MKiDN „Wspieranie działań muzealnych”. Całkowity koszt zadania wynosił 25 tys. zł, dofinansowana kwota to 20 tys. zł.

 

Projekt został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z  "Funduszu Promocji Kultury"


Zadanie powiązane jest z dużym projektem inwestycyjnym, realizowanym obecnie
w Muzeum, polegającym na przebudowie pomieszczeń po byłym komisariacie policji, które zostaną przystosowane do potrzeb muzealnych. Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń policji pozwoli na zmianę sposobu ekspozycji ułatwiającą swobodną aranżację wystaw.  Dzięki  nowej inwestycji powstanie unikatowa w skali kraju wystawa stała „Czas to pieniądz – historia cywilizacji i ekonomii na przykładzie Rudy Śląskiej”. Dla zrozumienia uniwersalnych reguł gospodarki zostanie przedstawiona historia terenów obecnej Rudy Śląskiej przez pryzmat rewolucji przemysłowej i dynamiczny rozwój gospodarki kapitalistycznej.

Z uwagi na różnorodność środków wystawienniczych zaplanowanych do wykorzystania przy tworzeniu nowej ekspozycji, przewidziano przeznaczenie części eksponatów będących
w zasobach Muzeum do udostępnienia zgodnie ze scenariuszem  wystawy. Wybrane obiekty wymagały odpowiedniego przygotowania do prezentacji i przeprowadzenia w tym celu niezbędnych prac konserwatorskich.

Głównym celem projektu dofinansowanego w ramach programu MKiDN było przeprowadzenie prac konserwatorskich 18 eksponatów, które będą m.in. tworzyć nową ekspozycję stałą. W skład zbioru eksponatów, które wybrano do konserwacji wchodzą:

1. stroje ludowe z początków XX w. (suknia, fartuchy, gorsety, chusty, mundur członka Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół”, koszula, czapka).

2. Oryginalne dokumenty dot. funkcjonowania zakładów górniczych na terenie Rudy Śląskiej z pocz. XX w.- poszyt akt rozdzielenia pól górniczych kopalni BRANDENBURG, WOLFGANG, GRAFFRANZ, EMINENZ i sąsiadujących z nimi  zakładów.

3. Płaskorzeźba przedstawiająca pracę górników pod ziemią autorstwa Josefa Limburga z pocz. XX w., rzeźba przedstawiająca św. Mikołaja z pocz. XX w., dzwon z szybu FRANCISZEK z końca XIX w.

4. Meble z pocz. XX w. (wertiko, szafa, biurko).

W ramach nowej wystawy zostanie wydzielona strefa, prezentująca życie rodzinne, aktywność zawodową, społeczną i polityczną oraz rolę religii w życiu mieszkańców Rudy przełomu XIX i XX w. – wyżej wymienione eksponaty wzbogacą tą część ekspozycji.

Prace na obiektach muzealnych były wykonane przez profesjonalnych, dyplomowanych konserwatorów dzieł sztuki  z Katowic, Zawiercia, Krakowa i Bystrej.

Eksponaty obecnie przechowywane są w magazynach Muzeum.

 

Poniżej zamieszczamy materiał fotograficzny przedstawiający zakres przeprowadzonych prac konserwatorskich w ramach projektu.

Część I. Drewno

Biurko z początku XX wieku, nr inw. MMRŚL/Et/14433. Stan przed konserwacją.

 

 

Biurko z początku XX wieku, nr inw. MMRŚL/Et/14433. Stan po konserwacji.

 


Secesyjna komoda, przełom XIX/XX wieku, nr inw. MMRŚL/Et/1421. Stan przed konserwacją.


Secesyjna komoda, przełom XIX/XX wieku, nr inw. MMRŚL/Et/1421. Stan po konserwacji.

Secesyjna szafa, przełom XIX/XX wieku, nr inw MMRŚL/Et/1420. Stan przed konserwacją.


Secesyjna szafa, przełom XIX/XX wieku, nr inw. MMRŚL/Et/1420. Stan po konserwacji. Część 2. Kamień i metal

Dzwon z szybu "Franciszek", koniec XIX w., nr inw. MMRŚL/H/6858. Stan przed konserwacją.Dzwon z szybu "Franciszek", koniec XIX w., nr inw. MMRŚL/H/6858. Stan po konserwacji.Płaskorzeźba autorstwa Josefa Limburga, początek XX w., nr inw. MMRŚL/H/5041. Stan przed konserwacją.


Płaskorzeźba autorstwa Josefa Limburga, początek XX w., nr inw. MMRŚL/H/5041. Stan po konserwacji.


Rzeźba "Święty Mikołaj", pierwsza dekada XX w., nr inw. MMRŚL/H/5040. Stan przed konserwacją. Widok z przodu.


Rzeźba "Święty Mikołaj", pierwsza dekada XX w., nr inw. MMRŚL/H/5040. Stan po konserwacji. Widok z przodu


Rzeźba "Święty Mikołaj", pierwsza dekada XX w., nr inw. MMRŚL/H/5040. Stan przed konserwacją. Widok z tyłu.

Rzeźba "Święty Mikołaj", pierwsza dekada XX w., nr inw. MMRŚL/H/5040. Stan po konserwacji. Widok z tyłu.


Postument rzeźby MMRŚL/H/5040. Stan po konserwacji.


Część 3. Papier

Poszyt akt pól górniczych koncernu hr. Ballestrema z lat 1865-1914, nr inw. MMRŚL/H/6853. Przednia okładka. Stan przed konserwacją.


Poszyt akt pól górniczych koncernu hr. Ballestrema z lat 1865-1914, nr inw. MMRŚL/H/6853. Przednia okładka. Stan po konserwacji.


Poszyt akt pól górniczych koncernu hr. Ballestrema z lat 1865-1914, nr inw. MMRŚL/H/6853. Wewnętrzna strona okładki. Stan przed konserwacją.


Poszyt akt pól górniczych koncernu hr. Ballestrema z lat 1865-1914, nr inw. MMRŚL/H/6853. Wewnętrzna strona okładki. Stan po konserwacji.


Poszyt akt pól górniczych koncernu hr. Ballestrema z lat 1865-1914, nr inw. MMRŚL/H/6853. Wewnętrzne strony poszytu. Stan przed konserwacją.


Poszyt akt pól górniczych koncernu hr. Ballestrema z lat 1865-1914, nr inw. MMRŚL/H/6853. Wewnętrzne strony poszytu. Stan po konserwacji.


Część 4. Tkaniny

Bluza mundurowa Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół", początek XX w., nr inw. MMRŚL/H/6714. Stan przed konserwacją.


Bluza mundurowa Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół", początek XX w., MMRŚL/H/6714. Stan po konserwacji.


Czapka do munduru sokolego, początek XX w., nr inw. MMRŚL/H/6853. Stan przed konserwacją.


Czapka do munduru sokolego, początek XX w., nr inw. MMRŚL/H/6853. Stan po konserwacji.


Czapka do munduru sokolego, początek XX w., nr inw. MMRŚL/H/6853. Stan przed konserwacją.

Czapka do munduru sokolego, początek XX w., nr inw. MMRŚL/H/6853. Stan po konserwacji.


Koszula sokola do munduru, początek XX w., nr inw. MMRŚL/H/6715. Stan przed konserwacją.

Koszula sokola do munduru, początek XX w., nr inw. MMRŚL/H/6715. Stan po konserwacji.

Fartuch do stroju rozbarskiego przełom XIX/XX w., nr inw. MMRŚL/Et/2132. Stan przed konserwacją.


Fartuch do stroju rozbarskiego przełom XIX/XX w., nr inw. MMRŚL/Et/2132. Stan po konserwacji.


Gorset do stroju rozbarskiego, przełom XIX/XX w., nr inw. MMRŚL/Et/2285. Stan przed konserwacją.

Gorset do stroju rozbarskiego, przełom XIX/XX w., nr inw. MMRŚL/Et/2285. Stan po konserwacji.


Gorset do stroju rozbarskiego, przełom XIX/XX w., nr inw. MMRŚL/Et/2286. Stan przed konserwacją.

Gorset do stroju rozbarskiego, przełom XIX/XX w., nr inw. MMRŚL/Et/2286. Stan po konserwacji.


Gorset do stroju rozbarskiego, przełom XIX/XX w., nr inw. MMRŚL/Et/2287. Stan przed konserwacją.


Gorset do stroju rozbarskiego, przełom XIX/XX w., nr inw. MMRŚL/Et/2287. Stan po konserwacji.


Suknia do stroju rozbarskiego, początek XX w., nr inw. MMRŚL/Et/2151. Stan przed konserwacją.


Suknia do stroju rozbarskiego, początek XX w., nr inw. MMRŚL/Et/2151. Stan po konserwacji.


Chusta do stroju rozbarskiego, początek XX w., nr inw. MMRŚL/Et/2171. Stan przed konserwacją.


Chusta do stroju rozbarskiego, początek XX w., nr inw. MMRŚL/Et/2171. Stan po konserwacji.


Chusta do stroju rozbarskiego, początek XX w., nr inw. MMRŚL/Et/2172. Stan przed konserwacją.


Chusta do stroju rozbarskiego, początek XX w., nr inw. MMRŚL/Et/2172. Stan po konserwacji.


Fartuch do stroju rozbarskiego przełom XIX/XX w., nr inw. MMRŚL/Et/2140. Stan przed konserwacją.

Fartuch do stroju rozbarskiego przełom XIX/XX w., nr inw. MMRŚL/Et/2140. Stan po konserwacji.powrót