Czas to pieniądz. Historia cywilizacji i ekonomii na przykładzie Rudy Śląskiej

21.9.2021


Od początku października będzie można zwiedzać wystawę stałą "Czas to pieniądz. Historia cywilizacji i ekonomii na przykładzie Rudy Śląskiej". 

Godziny otwarcia Muzeum:

wtorek, środa, piątek - 8:00-16:00

czwartek - 8:00 -18:00

sobota - 15:00 - 19:00

niedziela - 13:00 - 18:00

poniedziałek - nieczynne

Cennik biletów:

Muzeum udostępnia zwiedzanie najpóźniej do 30 min przed zamknięciem w przypadku wystaw czasowych i 60 minut w przypadku wystawy stałej.

Bilety: normalny - 12 zł

ulgowy - 8 zł (przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów dzieciom i młodzieży szkolnej powyżej 7-go roku życia,  studentom, rencistom i emerytom, osobom niepełnosprawnym, opiekunom osób niepełnosprawnych)

rodzinny - 20 zł (2 osoby dorosłe plus 3 dzieci do lat 18)

bilet bezpłatny (przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów dzieciom do lat siedmiu zwiedzającym muzeum indywidualnie wraz z opiekunem, osobom odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis", pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów, członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS), kombatantom, dziennikarzom, przewodnikom turystycznym, nauczycielom będącymi opiekunami grup zorganizowanych)

Dniem wolnego wstępu jest niedziela. W niedziele zwiedzanie odbywa się wyłącznie indywidualnie i rozpoczyna sie o godzinach 13:30, 15:00 i 16:30.

Bilet na warsztaty muzealne, lekcję muzealną lub spacery historyczne - 10 zł od osoby

Zwiedzanie w grupie zorganizowanej dla przedszkolaków i uczniów szkoł - 5 zł od osoby Grupy zorganizowane należy zgłaszać pod numerem telefonu 32 248 44 57 na co najmniej 7 dni od planowanej wizyty

 

Ze względu na specyfikę ekspozycji zwiedzanie multimedialnej wystawy

 

CZAS TO PIENIĄDZ. HISTORIA CYWILIZACJI I EKONOMII

NA PRZYKŁADZIE RUDY ŚLĄSKIEJ

 

dla zwiedzających indywidualnych rozpoczyna się o wybranych godzinach.

 

wtorek, środa, piątek - 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 14:30

czwartek - 8:30, 10:00, 11:30, 13:00. 14:30, 16:00

sobota 15:30, 17:00

niedziela - 13:30, 15:00, 16:30powrót