Jesteśmy młodą jak na standardy muzealne placówką. Uchwałą Rady Miasta powołano naszą instytucję do życia w grudniu 1990 roku. Z tą chwilą radni zdecydowali, aby utworzyć na terenie Rudy Śląskiej placówkę gromadzącą, katalogującą i chroniącą zabytki kultury materialnej zgodnie ze standardami obowiązującymi w muzealnictwie. Powołano stały zespół pracowników do organizacji poszczególnych działów i opracowywania zbiorów.

Muzeum przejęło zbiory gromadzone od 1976 roku w Miejskiej Izbie Regionalnej przez członków Towarzystwa Przyjaciół Miasta Rudy Śląskiej - ludzi zakochanych w historii swojego miasta i pasjonatów kolekcjonerstwa. Zbiór ten jest powiększany dzięki darczyńcom oraz zakupom ze środków pochodzących z budżetu miejskiego.

Obecnie Muzeum nosi imię jednego z organizatorów Izby Regionalnej, Maksymiliana Chroboka. Mieści się w Rudzie Śląskiej w części budynku zbudowanego na początku XX wieku jako siedziba szkoły dokształcającej i gospodarstwa domowego, a potem wykorzystywanego jako ratusz gminy Ruda.