Tekst:
Kontrast:
Zebranie w muzeum

Ślad w historii

Zbiórka pamiątek „Zostaw swój ślad w historii Rudy Śląskiej” 

Głównym zadaniem każdego muzeum jest gromadzenie pamiątek, zwanych ustawowo zabytkami. Dla naszego muzeum szczególnie ważne i cenne są pamiątki dotyczące Rudy Śląskiej i jej okolic, a więc naszej małej ojczyzny.

Na co dzień nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele mogą opowiedzieć zwykłe przedmioty, np. fotografie, dyplomy, dokumenty, pamiątki związane z życiem zawodowym i rodzinnym, elementy stroju czy wyposażenia mieszkań lub warsztatów rzemieślniczych. A są to przecież świadectwa historii, które pomagają nam lepiej ją poznać i zrozumieć. Dzięki życzliwości wielu osób w naszych zbiorach znalazły się niezwykle ciekawe i rzadkie muzealia.

Serdecznie zachęcamy Państwa do przekazywania do zbiorów muzealnych waszych rodzinnych, historycznych pamiątek. W ten sposób staniecie się Państwo współtwórcami kolekcji muzealnej, zostawicie w niej swój ślad, a tym samym ślad w naszej rudzkiej historii. Pracownicy muzeum gwarantują, że wszystkie pamiątki zostaną otoczone odpowiednią opieką i należycie zabezpieczone, a w przyszłości posłużą do badań nad przeszłością lub zostaną wykorzystane do wystaw muzealnych.

Skontaktuj się z działem historii

Zdzisław Sobieraj
Historyk, kierownik działu, starszy kustosz
Irena Twardoch
Historyk, starszy kustosz