Tekst:
Kontrast:
Zebranie w muzeum

Dla zwiedzających

Cennik i zwiedzanie

Bilet Ceny
Normalny 12 zł
Ulgowy * 8 zł
Rodzinny ** 25 zł
Grupowy 8 zł
Grupowy szkolny 5 zł
Na warsztaty, lekcje muzealne, spacery historyczne 10 zł
Łączony na warsztaty/lekcje i zwiedzanie wystawy stałej 12 zł
Niedziela Wstęp wolny
Usługa przewodnicka 50 zł

* przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów dzieciom i młodzieży pow. 7 – go roku życia, uczniowie, studenci, renciści, emeryci, osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie.

** dwie osoby dorosłe plus troje dzieci do 18 roku życia.

Przez grupę zorganizowaną rozumie się:

  1. co najmniej 10 osób – maksymalnie 25 osób korzystających z oferty Muzeum wspólnie,
    w sposób zorganizowany pod kierunkiem pilota lub organizatora wycieczki,
  2. co najmniej 5 osób – maksymalnie 25 osób (+ opiekunowie) nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych (w rozumieniu Art. 11, 12 i 13 Kodeksu cywilnego), zwiedzających wspólnie, w sposób zorganizowany pod kierunkiem nauczyciela, opiekuna lub innej uprawnionej osoby, zwanej dalej, opiekunem grupy.

Cena biletu grupowego obejmuje usługę przewodnicką.

Grupę zorganizowaną należy zgłaszać telefonicznie, na nr muzeum w terminie na co najmniej 7 dni przed planowaną wizytą.

Bezpłatny - przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów dzieciom do lat siedmiu, osobom odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis", pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów, członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS), kombatantom, dziennikarzom, przewodnikom turystycznym, nauczycielom będącymi opiekunami grup zorganizowanych.


Ze względu na specyfikę ekspozycji zwiedzanie multimedialnej wystawy „Czas to pieniądz. Historia cywilizacji i ekonomii na przykładzie Rudy Śląskiej.” dla zwiedzających indywidualnych rozpoczyna się o wyznaczonych godzinach:

  • wtorek, czwartek: 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 14:30, 16:00
  • środa, piątek: 8:30, 11:30, 13:00, 14:30
  • niedziela: 13:30, 15:00, 16:30.

Godziny otwarcia

Dzień Godziny otwarcia
Wtorek 8:00 – 18:00
Środa 8:00 – 16:00
Czwartek 8:00 – 18:00
Piątek 8:00 – 16:00
Sobota nieczynne *
Niedziela 13:00 -18:00
Poniedziałek nieczynne dla zwiedzających

*dla grup zorganizowanych po wcześniejszej rezerwacji


Regulamin zwiedzania

Regulamin zwiedzania Muzeum Miejskiego im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej

Galeria