Tekst:
Kontrast:
dzieci

Spacery historyczne

„O mieście - w mieście” to wyjątkowy spacer, podczas którego dzieci odkrywają przeszłość poszczególnych dzielnic Rudy Śląskiej.

Poznają genezę powstania danej dzielnicy oraz znajdujące się na jej terenie zakłady przemysłowe, kościoły, obiekty użyteczności publicznej, stowarzyszenia czy kluby sportowe – teraz i w przeszłości.

Każdy spacer stanowi niepowtarzalną okazję, by poznać dawne, lokalne nazewnictwo oraz wreszcie dostrzec na co dzień niezauważane dziedzictwo kulturowe miasta.

Spacery wzbogacone są reprodukcjami dawnych map, pocztówek i fotografii, które prezentowane w terenie pozwalają porównać dzisiejszą Rudę Śląską ze stanem sprzed 100 lat. Długość spaceru zależy od wybranej trasy i wynosi ok. 1,5-3 godziny.

spacer historyczny po dzielnicy Ruda, grupa dzieci z przewodnikiem pod sanktuarium św.Józefa

Proponowane tematy spacerów:

  • Fortyfikacje Śląskiego Obszaru Warownego na terenie Rudy Śląskiej (Czarny Las lub Godula)
  • Nowy Bytom - hutnicze miasto
  • Spadkobierczyni Goduli hrabina Joanna von Schaffgotsch (Godula)
  • Wirek pomiędzy dawnymi cynkowniami
  • Ruda Ballestremów
  • Ruda Południowa i szyb „Mikołaj" - prezentacja stuletniej elektrycznej maszyny wyciągowej
  • Średniowieczny rodowód - przemysłowe tradycje (Kochłowice)
  • Mikroświat Orzegów
  • Chebzie - kolejowe wrota Śląska
Schron w Kochłowicach