Tekst:
Kontrast:
Zebranie w muzeum

Biblioteka

Biblioteka gromadzi literaturę naukową i popularnonaukową, związaną tematycznie z dziedzinami reprezentowanymi w Muzeum. Są to wydawnictwa z zakresu historii, sztuki, ochrony zabytków, etnografii, etnologii, a także numizmatyki, kolekcjonerstwa, muzeologii i wystawiennictwa.

Ważną część zbiorów stanowią silesiaki, zwłaszcza wydawnictwa poświęcone Rudzie Śląskiej, miastom jej przyległym oraz całemu regionowi górnośląskiemu.

Interesującym fragmentem zbiorów są tzw. regionalia. Między innymi są to prace niepublikowane (maszynopisy, rękopisy) Jana Stefana Dworaka – rudzkiego dziejopisa i badacza historii, dotyczące historii i przemysłu poszczególnych dzielnic Rudy Śląskiej oraz osób blisko związanych z naszym miastem.

Biblioteka służy przede wszystkim pracownikom Muzeum jako warsztat pracy do naukowego opracowywania zbiorów. Osoby zainteresowane z zewnątrz mogą również korzystać ze zbiorów jedynie na miejscu, z możliwością wykonania kopii materiałów bibliotecznych (ksero i skany).

Księgozbiór liczy ponad 9 tysięcy woluminów zwartych i czasopism. Biblioteka prowadzi katalog kartkowy – alfabetyczny i rzeczowy, a także katalog elektroniczny LIBRA 2000.

Godziny otwarcia Biblioteki: wtorek i czwartek: 9.00–15.00

Serdecznie zapraszamy!

Skontaktuj się z nami

Ewa Wyszomirska – Czaja
Bibliotekarz