Tekst:
Kontrast:
Zebranie w muzeum

Historia

Jesteśmy młodą jak na standardy muzealne placówką. Uchwałą Rady Miasta powołano naszą instytucję do życia w grudniu 1990 roku. Z tą chwilą radni zdecydowali, aby utworzyć na terenie Rudy Śląskiej placówkę gromadzącą, katalogującą i chroniącą zabytki kultury materialnej zgodnie ze standardami obowiązującymi w muzealnictwie. Powołano stały zespół pracowników do organizacji poszczególnych działów i opracowywania zbiorów.

Muzeum przejęło zbiory gromadzone od 1976 roku w Miejskiej Izbie Regionalnej przez członków Towarzystwa Przyjaciół Miasta Rudy Śląskiej – ludzi zakochanych w historii swojego miasta i pasjonatów kolekcjonerstwa. Zbiór ten jest stale powiększany dzięki darczyńcom oraz zakupom ze środków pochodzących z budżetu miasta.

Obecnie Muzeum nosi imię Maksymiliana Chroboka, jednego z organizatorów Izby Regionalnej. Ma siedzibę w budynku z początku XX wieku zbudowanym z przeznaczeniem na cele edukacyjne. Mieściły się w nim: zawodowa szkoła dokształcająca i szkoła gospodarstwa domowego, a potem spełniał funkcje ratusza gminy Ruda.