Tekst:
Kontrast:
Zebranie w muzeum

"Zielone muzeum - czyli etnołogródek na placu"

Projekt Muzeum zakłada stworzenie ogrodu muzealnego w dostępnej zielonej strefie na tyłach muzeum. Przestrzeń ta ma stać się bowiem w przyszłości miejscem do organizacji wielu ciekawych warsztatów, spotkań dla celów proekologicznych, z zakresu etnobotaniki, w oparciu o dawne tradycje ogrodniczo - kulinarne.

319872674_1596537544131410_4652183610678959398_n

Założenia projektu, sfinansowane przez Fundacje Orlen, pozwoli na zagospodarowanie terenu zielonego przylegającego do Muzeum. Już od listopada prowadzone są warsztaty mające na celu podnoszenie świadomości na temat ekologii w oparciu o tradycje regionu. Warsztaty te mają przybliżyć uczestnikom idee recyklingu oraz poszerzyć ich wiedzę z zakresu realizacji zasad zrównoważonego rozwoju. Spotkania skierowane są do różnych grup wiekowych z terenu miasta Ruda Śląska, gdyż to właśnie aktywizacja społeczności lokalnej może w przyszłości najbardziej zaprocentować i mieć wpływ na stan środowiska przyrodniczego. 
Pierwsze zajęcia, odbyły się przy współudziale zaprzyjaźnionej z Muzeum SP nr 41. Młodzież klasy 5, wraz z pracownikami Muzeum odpowiedziała na pytanie "Czy Nasze prababcie były zero -waste?". Pod koniec grudnia natomiast, odbyło się spotkanie z seniorami z Dziennego Domu "Senior - Wigor", na których uczestnicy pogłębiali swoja wiedzę o zielarstwie. Zajęcia prowadziła Pani biolog botanik Anna Ośmiałowska. Kolejne warsztaty zaplanowano na wiosnę.

Zobacz inne wpisy