Tekst:
Kontrast:
Zebranie w muzeum

Rocznica powołania Muzeum Miejskiego

32 lata temu, uchwałą Rady Miasta, Radni zdecydowali, aby utworzyć na terenie Rudy Śląskiej placówkę gromadzącą, katalogującą i chroniącą zabytki kultury materialnej zgodnie ze standardami obowiązującymi w muzealnictwie.

moneta pamiatkowa

Dokładnie 13 grudnia 1990 roku powołano stały zespół pracowników do organizacji poszczególnych działów i opracowywania zbiorów. Pamiętamy jednak, że Muzeum przejęło tradycje i zbiory gromadzone już od 1976 roku w Miejskiej Izbie Regionalnej, a następnie w Muzeum Społecznym przez członków Towarzystwa Przyjaciół Miasta Rudy Śląskiej - ludzi zakochanych w historii swojego miasta i pasjonatów kolekcjonerstwa. Zbiór ten jest stale powiększany dzięki darczyńcom oraz zakupom ze środków  Muzeum. Obecnie Muzeum nosi imię jednego z organizatorów Izby Regionalnej, Maksymiliana Chroboka. Mieści się w Rudzie Śląskiej w części budynku zbudowanego na początku XX wieku jako siedziba szkoły dokształcającej i gospodarstwa domowego, a potem wykorzystywanego jako ratusz gminy Ruda. Jesienią zeszłego roku Muzeum otwarło się dla zwiedzających po długim remoncie. Zapraszamy do zwiedzania.
 

Zobacz inne wpisy