Tekst:
Kontrast:
Zebranie w muzeum

Dział Historii

Dział Historii gromadzi zabytki, pamiątki i materiały dokumentalne związane z historią Rudy Śląskiej i jej mieszkańców. Muzealia te opracowujemy, zabezpieczamy i chronimy, by przetrwały przez lata, stanowiąc świadectwo dziejów naszego miasta. Dzięki pracy muzealników oraz życzliwości mieszkańców udało się zgromadzić liczne muzealia, wśród których znajdują się: dokumenty, mapy, fotografie, pocztówki, sztandary, stroje, a także obrazy, grafiki i plakaty.

Powierzone nam dziedzictwo narodowe udostępniamy badaczom i miłośnikom historii, a także prezentujemy na własnych wystawach stałych i czasowych, spotkaniach popularno-naukowych oraz wykorzystujemy w ramach działalności edukacyjnej. W zakresie współpracy z muzeami chętnie wypożyczamy nasze eksponaty, by gościły też na innych wystawach.

Zbiory Działu Historii w 2022 roku przekroczyły 19 tysięcy pozycji katalogowych. Wśród nich wyróżniają się kolekcje, z których jesteśmy szczególnie dumni. Jest to między innymi cenny zbiór sztandarów i proporców, z których część ufundowana jest przez pracowników kopalń, hut, szkół oraz organizacje społeczno-polityczne. Posiadamy również bogaty zbiór map związany z historia Śląska i naszego miasta. Od wielu lat gromadzimy pocztówki, przede wszystkim te ilustrujące dzielnice Rudy Śląskiej, ale też pocztówki plebiscytowe, propagandowe z okresu I i II wojny światowej oraz przedstawiające krajobrazy Polski. Posiadamy również ciekawy zbiór medali i odznak.

Skontaktuj się

Zdzisław Sobieraj
Historyk, kierownik działu, starszy kustosz
Irena Twardoch
Historyk, starszy kustosz