Tekst:
Kontrast:
Zebranie w muzeum

Dział Naukowo – Oświatowy

Nadrzędnym celem Działu Naukowo-Oświatowego jest upowszechnianie działań i zasobów Muzeum Miejskiego im. M.Chroboka w Rudzie Śląskiej oraz promocja dziedzictwa kulturowego naszego miasta i regionu.

Zadania te Dział Naukowo-Oświatowy realizuje poprzez organizowanie różnego rodzaju działań edukacyjnych: lekcji, warsztatów muzealnych, gier terenowych i konkursów. Staramy się naszą ofertę edukacyjną dostosowywać do programów nauczania oraz potrzeb wszystkich grup wiekowych (przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe). Zajęcia muzealne dostosowujemy także do możliwości odbiorców, dzięki czemu współpracujemy także z placówkami dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Pracownicy działu zapewniają obsługę przewodnicką wystaw muzealnych. Wychodzimy także poza mury Muzeum oprowadzając po zabytkowych dzielnicach naszego miasta, uczestnicząc w miejskich, regionalnych i ogólnokrajowych imprezach typu Europejskie Dni Dziedzictwa, Dni Metropolii GZM i Industriada.

Dział organizuje także wystawy, wykłady, koncerty, prelekcje, warsztaty oraz wspiera inne działy w ich działalności.

Od lat zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych nauczycieli, organizacje pozarządowe oraz inne instytucje mające na celu promocje dziedzictwa kulturowego. Współpracujemy także z organizacjami rudzkich seniorów.

Dział odpowiada również za promocję Muzeum, zarówno w mediach tradycyjnych jak i elektronicznych. Dział naukowo-Oświatowy jest odpowiedzialny za szeroko pojęty marketing Muzeum, wydaje pamiątkowe gadżety, utrzymuje relacje z mediami.

Skontaktuj się z nami

Andrzej Godoj
Historyk, kierownik działu
Aleksandra Małek
Przewodnik muzealny