Tekst:
Kontrast:
Zebranie w muzeum

Rudzka Jesień

Opublikowano: 14 grudnia 2022

Serdecznie zapraszamy na wernisaż wystawy pokonkursowej 52. edycji Konkursu Plastyki Nieprofesjonalnej "Rudzka Jesień". Rozpoczęcie wernisażu, połaczone z ogłoszeniem wyników konkursu i wręczeniem nagród laureatom 17 listopada 2022 roku o godzinie 17:00.

Tegoroczna 52. edycja konkursu pt. Rudzka Jesień zgromadziła wokół siebie 102 artystów, którzy złożyli 230 prac plastycznych. Przeważającą część stanowią obrazy olejne i akrylowe, które cechuje ciekawa kolorystyka, swoisty klimat, duży indywidualizm i siła ekspresji. Oprócz obrazów i nielicznych grafik na konkurs wpłynęły także prace rzeźbiarskie. Wśród nich są rzeźby, będące wynikiem działań twórczych w materii drewnianej: jedne surowe w wyrazie, inne polichromowane. Zaprezentowane są też pomysłowe koncepcje ceramiczne oraz nowoczesne marmurowe formy. W wielu pracach wyraźnie widać sprawność plastyczną i estetyczną dojrzałość, inne ujmują prostotą, zaangażowaniem i autentycznością. Siła wyrazu i osobisty ładunek emocjonalny, które niosą ze sobą te wszystkie prace plastyczne, są wyrazem indywidualnych przeżyć artysty.

Ogromna różnorodność prac konkursowych wynika z różnic pomiędzy samymi twórcami. Mamy więc artystów, którzy poprzez sztukę, często w poetyckiej i nostalgicznej formie, tworzą swoisty świat przeszły. Pojawia się też coraz więcej nowych narracji, w których autorzy wyraźnie definiują swoją rolę społeczną i swoje powinności wobec odbiorców i z zaangażowaniem komentują zmiany we współczesnym świecie. Dzięki tym wszystkim artystom kolejny raz powstała oryginalna i intrygująca wystawa plastyczna, ukazująca talenty twórcze oraz interesujące tendencje i propozycje kolejnego pokolenia twórców. Rudzka Jesień stała się szczególnym przeglądem artystycznym, rejestrującym przemiany zachodzące w śląskiej sztuce intuicyjnej.

Przed niezwykle trudnym zadaniem oceny dzieł stanęła komisja w składzie: prof. Jan Szmatloch – grafik, ilustrator, kierownik Pracowni Druku Wklęsłego w Katedrze Grafiki ASP w Katowicach, Sonia Wilk – historyczka sztuki, kierowniczka Działu Plastyki Nieprofesjonalnej w Muzeum Śląskim w Katowicach, Anna Grabińska-Szczęśniak – etnolożka, kierowniczka Działu Etnografii w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu, Jan Wyżgoł – prezes Towarzystwa Przyjaciół Rudy Śląskiej, Andrzej Godojhistoryk, kierownik Działu Naukowo-Oświatowego w Muzeum Miejskim w Rudzie Śląskiej i Ewelina Pieczka – etnolożka, kierowniczka Działu Etnografii w Muzeum Miejskim w Rudzie Śląskiej.

Organizatorzy i Jury składają serdecznie gratulacje Laureatom oraz podziękowania wszystkim uczestnikom konkursu. Zapraszają gorąco do udziału w kolejnych edycjach Rudzkiej Jesieni i życzą wielu sukcesów twórczych.