Tekst:
Kontrast:
Zebranie w muzeum

Obraz "Barbara z ER", autorstwa Władysława Lucińskiego (MMRŚL/Et/2170).

Opublikowano: 2 marca 2023

Kompozycja obrazu centralna, przedstawia postać św. Barbary, utrzymanej w odcieniach żółci i zieleni, z akcentem czerwieni i oranżu. Sylwetka św. Barbary, a także aureola, otaczająca głowę, wypełniona drobnymi postaciami "ludzikami". Tło obrazu podzielone na dwie części: dolna stanowi obiekt architektoniczny z rytmicznie rozmieszczonymi oknami, górna część to szafirowe niebo. Obie części wypełnione, gęsto rozmieszczonymi ludzikami.

Władysław Luciński – uznany jest za jednego z najwybitniejszych twórców sztuki naiwnej, jego obrazy, odznaczające się oryginalnością, rozpoznawalne ze względu na swój indywidualizm, znajdują się w wielu muzeach w kraju i zagranicą. Urodził się w 30 maja 1933 roku  w Kętach, ale całe swoje życie artystyczne, zawodowe i prywatne związał z Rudą Śląską, gdzie mieszkał do śmierci (4 kwietnia 2022 roku). Z wykształcenia pedagog, z zamiłowania malarz i grafik. W swoich pracach stosował różnorodne techniki plastyczne obejmujące: akwarelę, malarstwo olejne, malarstwo akrylowe, techniki graficzne, linoryt i rzeźbę. Luciński zdobył szybko uznanie jako twórca oryginalnych w koncepcji obrazów. Tworzył cykle inspirowane kulturą prekolumbijską, światem ikon i cerkwi, ale przede wszystkim Śląskiem, jego dziedzictwem lecz i degradacją ekologiczną. Rozgłos przyniosły mu prace zapełniane licznymi tzw. “ludzikami” będącymi integralną częścią jego obrazów i nadającym im jedyny w swoim rodzaju, niepowtarzalny charakter. Znany nie tylko jako artysta, ale także nauczyciel w rudzkich szkołach i wieloletni kierownik lokalnej grupy plastycznej, zwanej „bielszowicką”, z siedzibą w Zakładowym Domu Kultury Kopalni „Bielszowice”. Swoją wielką pasję do sztuki starał się przekazywać swoim kolegom i podopiecznym, inspirując ich do tworzenia i uczestnictwa w życiu artystycznym poprzez udział w wystawach i konkursach. Jego rola w rozwój lokalnego środowiska twórców nieprofesjonalnych była nieoceniona.