Tekst:
Kontrast:
Zebranie w muzeum

Ks. Teodor Franciszek Makiela

Opublikowano: 7 kwietnia 2023

Do wyjątkowo interesującego nabytku muzealnego pozyskanego w 2023 roku należy album związany z postacią księdza Teodora Makieli.

To zbiór 24 zdjęć datowanych na rok 1938, poświęconych głównie przebiegowi obchodów 25 rocznicy kapłaństwa ks. Makieli, będącego wówczas duszpasterzem polonii na terenie parafii w Hayange we Francji. Jedna z fotografii przedstawia, siedzącego w centralnym miejscu w otoczeniu działaczy polonijnych,  jubilata. Widnieje na niej napis: 25 Jubileusz kapłański ks. prob. Makieli na obczyźnie. Hayange w czerwcu 1938.

Przy tej okazji warto przypomnieć kim był ks. Teodor Makiela. Urodził się 8 listopada 1889 roku w Wirku (obecnie część Rudy Śląskiej) w domu Franciszka i Filomeny z d. Kitzka. Edukację podstawową uzyskał w szkole elementarnej w Wirku. Potem kształcił się w gimnazjum na trenie Królewskiej Huty. Świadectwo maturalne uzyskał w 1909 roku. Następnie kształcił się na Uniwersytecie Wrocławskim. Świecenia kapłańskie uzyskał 21 czerwca 1913 roku. W latach 1913–1915 pełnił funkcje duszpasterskie we Frankfurcie nad Odrą jako kapelan wojskowy. W latach 1915–1917 był duszpasterzem polskim w Berlinie. W latach 1917–1925 pełnił posługę na Górnym Śląsku. Był wikarym w Kamieńcu k. Gliwic, wikarym w Katowicach-Dąbie, katechetą w szkole nauczycielskiej w Mysłowicach oraz wikarym w Wodzisławiu. Od 3 lutego 1925 roku pełnił posługę dla polonii francuskiej. Służył w Caen (od 10 marca 1929), w Briey (od 1933 roku), w Hayange-Moselle (od 1938 roku). Aresztowany przez Niemców we Francji w 1944 roku, przetransportowany do obozu koncentracyjnego KL Bergen-Belsen, gdzie zmarł na tyfus  2 marca 1945 roku.

Jego nazwisko zastało umieszczona na epitafrum zamordowanych księży z diecezji katowickiej w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach.