Tekst:
Kontrast:
Zebranie w muzeum

Zdjęcia pamiątkowe

Opublikowano: 31 lipca 2023

W lipcu Dział Historii pozyskał dwa ciekawe zdjęcia przedstawiające uczniów szkoły górniczej w Tarnowskich Górach. To typowe zdjęcia pamiątkowe, jakie wykonuje się na zakończenie nauki danego rocznika absolwentów. Zrobione zostały w latach 1926 i 1928 i przedstawiają uczniów wraz z gronem pedagogicznym.

Na tarczach szkolnych widniejących na obu fotografiach, które trzymają absolwenci szkoły (wszyscy ubrani w mundury górnicze), można odczytać skrót nazwy szkoły i lata nauki. Na pierwszym zdjęciu skrót należy odczytać: Górnośląska Szkoła Górnicza rocznik 1924–1926 (nauka w szkole trwała 3 lata), na drugim: Polsko-Górnośląska Szkoła Górnicza rocznik 1925–1928.Szkoła w Tarnowskich Górach kontynuowała tradycję szkolnictwa zawodowego pracowników kopalń węgla kamiennego realizowaną tu od 1839 roku w ramach szkolnictwa niemieckiego (Oberschlesische Bergschule zu Tarnowitz).  Po podziale Górnego Śląska w 1922 roku szkoła przeszła od 1 stycznia 1924 roku pod zarząd Górnośląskiego Związku Przemysłowców Górniczo-Hutniczych w Katowicach i otrzymała nazwę Polsko-Górnośląska Szkoła Górnicza. Kształcono w niej polską młodzież, która miała objąć różne stanowiska na szczeblach zarządzania górniczego, od mierniczych i sztygarów poczynając. Szkoła zakończyła swoją działalność w Tarnowskich Górach w 1933 roku. Nie znaczyło to jednak, że zlikwidowano działalność edukacyjną placówki. W 1933 roku szkołę przeniesiono do Katowic i połączono ze szkołą górniczą z Wieliczki. Z połączenia obu szkół utworzono w tymże roku Państwową Szkołę Górniczą w Katowicach, która mieściła się w gmachu Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach przy ul. Krasickiego.